Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pa ddarpariaethau cofrestru sy'n bodoli ar gyfer Gweision y Goron a'r lluoedd arfog?

Gall Gweision y Goron (megis y gwasanaeth diplomataidd, gwasanaeth sifil tramor), gweithwyr y British Council ac aelodau'r Lluoedd Arfog sydd tramor bleidleisio ym mhob etholiad.

Os nad ydych yn siŵr os ydych wedi'ch cofrestru eisoes, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer etholiadau eraill y dyfodol.

Yna gallwch ddewis pleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy (rhywun yn pleidleisio ar eich rhan). Efallai mai dim ond wythnos cyn etholiad fydd pleidleisiau post yn cael eu dosbarthu. Bydd angen i chi ystyried p'un a bod hyn yn rhoi digon o amser i chi gwblhau a dychwelyd eich papur pleidleisio post mewn pryd. Efallai y byddai'n well penodi dirprwy i bleidleisio ar eich rhan.

Cwestiynau Cyffredin