Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

O ble alla i gael copi o'r ffurflen gofrestru mewn fformat arall neu mewn iaith arall?

Gallwch gael copi o'r ffurflen gofrestru etholiadol ar CD, ar fideo Iaith Arwyddion Prydain, mewn Braille, mewn print bras ac mewn ieithoedd eraill gan eich yn eich awdurdod lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion drwy fynd i dybleidlaisdi.co.uk a mewnbynnu'ch cod post.

Cwestiynau Cyffredin