Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwy all gofrestru i bleidleisio?

Oedran

Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gallwch chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi'n 17 oed (ac mewn rhai achosion os ydych yn 16 oed). Fodd bynnag, dim ond pan fyddwch yn 18 y gallwch bleidleisio.

Yn yr Alban gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn 15 mlwydd oed (ac mewn rhai achosion os ydych yn 14 oed). Gallwch chi bleidleisio mewn etholiadau lleol ac i Senedd yr Alban pan ydych chi'n 16 ac etholiadau i Senedd y DU ac Ewrop pan ydych yn 18.

Cenedligrwydd

Rydych yn gymwys i gofrestru i bleidleisio os ydych:

  • yn ddinesydd Prydeinig neu
  • Dinesydd yr UE yn byw yn y DU
  • Dinesydd cymwys y Gymanwlad yn byw yn y DU

Dinasyddion cymwys y Gymanwlad yw rhywun sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd o'r fath arnynt.

Yallwch gofrestru ar unrhyw adeg yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Cwestiynau Cyffredin