Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwy sy'n gymwys i bleidleisio mewn etholiad llywodraeth leol?

I bleidleisio mewn etholiad llywodraeth leol, mae'n rhaid fod person wedi'u cofrestru i bleidleisio, a bod yn un o'r canlynol:

  • yn ddinesydd Prydeinig yn byw yny DU
  • yn ddinesydd cymwys y Gymanwlad yn byw yn y DU
  • yn ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon yn byw yn y DU
  • yn ddinesydd yr Unedb Ewropeaidd yn byw yny DU
  • rhywun sydd wedi'u cofrestru fel Gwas y Goron
  • rhywun sydd wedi'u cofrestru fel pleidleisiwr y lluoedd

Ni all dinesydd Prydeinig sy'n byw tramor sydd wedi'u cofrestru fel etholwr tramor bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol.

Cwestiynau Cyffredin