Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pam na alla i gael credyd?

Gall fod nifer o resymau am hyn, ac efallai nad yw i'w wneud â'r gofrestr etholiadol o gwbl. Fodd bynnag, os yw banc neu asiantaeth gwirio credyd wedi dweud wrthych nad ydych wedi cael credyd oherwydd nad oeddent yn gall gwirio'ch manylion ar y gofrestr etholiadol, mae hyn oherwydd y defnyddir y gofrestr yn aml i wirio credyd ac i wrthweithio twyll. Yn yr achos hwn bydd angen i chi gysylltu â Swyddog Cofrestru Etholiadol eich awdurdod lleol i gadarnhau eich bod wedi'ch cofrestru. Byddant yn gsallu rhoi llythyr i chi yn cadarnhau eich manylion ar y gofrestr etholiadol, a gallant godi ffi o bosibl. Weithiau, nid yw'r cofnodion sydd gan asiantaethau gwirio credyd yn gywir.

Os ydych eisoes wedi darparu cadarnhad cofrestru i'ch banc neu asiantaeth gwirio credyd, bydd angen i chi ddatreys unrhyw broblemau eraill gyda nhw, ac nid gyda'ch Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Os nad ydych wedi cofrestru, gallwch gofrestru i bleidleisio yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Nid ydych yn awtomatig ar y gofrestr etholiadol os ydych yn talu treth gyngor.

Cwestiynau Cyffredin