Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau & refferenda

Yn yr ardal hon mae gwybodaeth am etholiadau a refferenda’r dyfodol.

Mae'r wybodaeth yma'n cynnwys:

  • Dolenni i adnoddau ar gyfer gweinyddwyr etholiadol
  • Dolenni ar gyfer adnoddau ar gyfer ymgeiswyr, asiantau, pleidiau ac ymgyrchwyr
  • Gwybodaeth i bleidleiswyr, yn cynnwys dyddiadau cau ar gyfer cofrestru a phleidleisio

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am ganlyniadau pleidleisiau blaenorol.

Etholiadau & refferenda