Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Hygyrchedd etholiadau

Ni ddylai yna fod unrhyw rwystrau i bleidleisio i bobl gydag anabledd.

Dylai pawb gael yr hawl i bleidleisio ar eu pen eu hunain yn gyfrinachol.

Ry'n ni am weithio gyda phleidleiswyr a sefydliadau i wneud yn siŵr fod profiad pawb o bleidleisio mor hawdd â phosibl.

Yma gallwch wylio neu wrando ar ein Prif Weithredwr, Claire Bassett yn siarad am sut dylai etholiadau fod yn hygyrch i bawb.

Ein hadroddiad - Etholiadau i Bawb

Mae'r adroddiad ynghylch cofrestru i bleidleisio a phleidleisio o safbwynt rhywun gydag anabledd.

Mae'r adroddiad yn adrodd am y problemau sydd gan bleidleiswyr gydag anabledd wrth gofrestru i bleidleisio a phleidleisio, a sut hoffent weld pethau'n newid er gwell.

Mae hefyd yn dweud beth yr ydym ni'n credu y dylid gwneud i helpu gwneud etholiadau'n fwy hygyrch i bawb.

Darllen ein hadroddiad - Etholiadau i Bawb

Yr adroddiad yma yw ein hymateb i alwad am dystiolaeth ynghylch hygyrchedd etholiadau Gweinidog y Cyfansoddiad.


Etholiadau & refferenda