Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cais i fod yn arsyllwr achrededig unigol

Required fields are marked with an asterisk (*).
Eich manylion
Ydych chi dros 16? * Allwch chi ddim gwneud cais i fod yn Arsyllwr Etholiadol os ydych yn iau nag 16 oed.

Etholiadau & refferenda