Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda’r gorffennol

Yn yr ardal hon cewch wybodaeth am etholiadau a refferenda'r gorffennol yn y DU.

Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • canlyniadau etholiadau a refferenda
  • canllawiau a gyhoeddwyd gennym ar gyfer y rheiny sy'n rhan o'r pleidleisiau
  • gwybodaeth a ddarparwyd i bleidleiswyr cyn y pleidleisiau

Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru

Ddydd Iau 4 Mai, 2017, cynhaliwyd etholiadau ym mhob un o'r 22 o ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ein dadansoddiad ac ymchwil gyda phleidleiswyr ac ymgyrchwyr yn dangos lefelau uchel o fodlonrwydd a hyder yn y modd y cafodd yr etholiadau hyn eu cynnal ledled y wlad.

Darllen mwy am ein hadroddiad ar etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru


Refferendwm yr UE

Adroddiad ar reoleiddio ymgyrchwyr yn Refferendwm yr UE

Ry'n ni wedi darganfod bod y rheolau oedd yn eu lle yn benodol ar gyfer Refferendwm yr UE wedi gweithio'n dda. Fe wnaethom nodi nifer o argymhellion i newidiadau gael eu hymgorffori i'r ddeddfwriaeth sy'n tanategu refferenda ar gyfer y DU i gyd.

Darllenwch ein hadroddiad ar reoleiddio ymgyrchwyr yn refferendwm yr UE (PDF)

Adroddiad ar sut cynhaliwyd refferendwm yr UE

Ry'n ni wedi cyhoeddi adroddiad ar y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r UE, sy'n edrych ar y prif faterion gododd cyn y diwrnod pleidleisio, gan gynnwys ymddygiad ymgyrchwyr a sut y gwnaethom ni eu rheoleiddio, a dhoir data ar farn pleidleiswyr a'r profiad a gawsant drwy gydol y cyfnod.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys nifer o argymhellion fyddai'n gwella gweinyddiaeth, rheoliad a chyflawni refferenda'r dyfodol. Yn ogystal â'r adroddiad cynhwysfawr yma, ry'n ni wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau cysylltiedig eraill.

Etholiadau & refferenda