Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda’r gorffennol

Yn yr ardal hon cewch wybodaeth am etholiadau a refferenda'r gorffennol yn y DU.

Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • canlyniadau etholiadau a refferenda
  • canllawiau a gyhoeddwyd gennym ar gyfer y rheiny sy'n rhan o'r pleidleisiau
  • gwybodaeth a ddarparwyd i bleidleiswyr cyn y pleidleisiau

Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Yma mae cyfres o adroddiadau ar etholiad cyffredinol Senedd y DU a gynhaliwyd ddydd Iau 8 Mehefin

Sut cynhaliwyd etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Yn yr adroddiad yma gwelom fod etholiad cyffredinol Senedd y DU Mehefin wedi ei weinyddu'n dda gan Swyddog Canlyniadau Lleol, ond ni ellir anwybyddu'r arwyddion bod angen llawer mwy o adnoddau ar y system etholiad.

Darllen ein hadroddiad ar weinyddiaeth etholiad cyffredinol Senedd y DU Mehefin 2017

Rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Mae'r adroddiad yn nodi materion penodol ddaeth i'r amlwg yn ystod ymgyrch etholiad cyffredinol Senedd y DU Mehefin 2017 ac mae'n amlygu'r gwaith rhagweithiol wnaed i sicrhau bod ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn gwybod am ac yn cydymffurfio gyda'r rheolau.

Darllen ein hadroddiad ar reoleiddio cyllid gwleidyddol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Cofrestru etholiadol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU Mehefin 2017

Mae'r adroddiad yma'n cynnwys dadansoddiad o ddata ceisiadau cofrestru etholiadol allweddol a'r cofrestrau etholiadol, ac mae'n nodi problemau ac argymhellion ar gyfer gwella a moderneiddio'r system ymhellach, yr ydym ni'n credu sydd ei angen ar frys.

Darllen ein hadroddiad ar gofrestru pleidleiswyr cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru

Ddydd Iau 4 Mai, 2017, cynhaliwyd etholiadau ym mhob un o'r 22 o ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ein dadansoddiad ac ymchwil gyda phleidleiswyr ac ymgyrchwyr yn dangos lefelau uchel o fodlonrwydd a hyder yn y modd y cafodd yr etholiadau hyn eu cynnal ledled y wlad.

Darllen mwy am ein hadroddiad ar etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru


Etholiadau & refferenda