Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth am ein rôl ar y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Ein rôl

Rydym yn canolbwyntio ar bleidleiswyr ac ar roi eu buddion nhw yn gyntaf.

Ein hamcanion ar gyfer refferenda:

  • eu bod yn cael eu cynnal yn dda ac yn rhoi canlyniadau a dderbynnir
  • bod hygrededd a thryloywder cyllido a gwariant ymgyrchu.

Canlyniad Refferendwm yr UE

Cyfansymiau terfynol Refferendwm yr UE:

  • Aros – 16,141,241
  • Gadael – 17,410,742

Manylion llawn canlyniad y Refferendwm yr UE

Adroddiadau ar Refferendwm yr UE

Adroddiad ar reoleiddio ymgyrchwyr yn Refferendwm yr UE

Ry'n ni wedi darganfod bod y rheolau oedd yn eu lle yn benodol ar gyfer Refferendwm yr UE wedi gweithio'n dda. Fe wnaethom nodi nifer o argymhellion i newidiadau gael eu hymgorffori i'r ddeddfwriaeth sy'n tanategu refferenda ar gyfer y DU i gyd.

Darllenwch ein hadroddiad ar reoleiddio ymgyrchwyr yn refferendwm yr UE (PDF)

Adroddiad ar sut cynhaliwyd refferendwm yr UE

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad ar y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r UE, sy'n edrych ar y prif faterion gododd cyn y diwrnod pleidleisio, gan gynnwys ymddygiad ymgyrchwyr a sut y gwnaethom ni eu rheoleiddio, a rhoi'r data ar farn pleidleiswyr a'r profiad a gawsant drwy gydol y cyfnod.

Mae'r adroddiad hefyd yn pwyntio ar nifer o argymhellion fyddai'n gwella gweinyddiaeth, rheoliad a chyflawni refferenda'r dyfodol.

Darllenwch ein hadroddiad ar y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE (PDF)

Yn ogystal â'r adroddiad cynhwysfawr, mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi adroddiadau ar:

Adroddiad ar ein hymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn Refferendwm yr UE

Mae ein hadroddiad yn edrych ar yr ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn Refferendwm yr UE i annog pobl i gofrestru i bleidleisio, ac i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth berthnasol i fwrw eu pleidlais yn hyderus.

Darllen ein hadroddiad ar ein hymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gyfer y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE (PDF)

Deddf Refferendwm yr UE

Cafodd Deddf Referendum yr Undeb Ewropeaidd (y Ddeddf) Gydsyniad Brenhinol ar 17 Rhagfyr 2015 a daeth i rym ddydd Llun 1 Chwefror 2016.

Mae'r Ddeddf yn ychwanegu at ac yn diwygio'r fframwaith yn PPERA i sefydlu fframwaith rheoleiddiol ar gyfer refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE.

Dynodi Prif ymgyrchwyr

Prif ymgyrchydd dynodedig yw'r prif grŵp ymgyrchu ar gyfer un ochr y ddadl. Byddant yn ymddwyn fel prif grŵp ymgyrchu ar ran rheiny sy'n ymgyrchu dros y canlyniad hwnnw.

Ar 13 Ebrill 2016 fe wnaethom ddynodi The In Campaign Ltd  fel y prif ymgyrchydd ar gyfer y canlyniad aros a Vote Leave Ltd fel y prif ymgyrchydd ar gyfer y canlyniad gadael yn refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Asesu cwestiwn

Fe wnaethom asesu'r cwestiwn refferendwm, i sicrhau ei fod yn glir ac yn hawdd i bleidleiswyr ei ddeall.

Darganfod mwy ar ein tudalen asesu cwestiwn refferendwm yr UE

Etholiadau & refferenda