Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canlyniadau Refferendwm yr UE

Ar y dudalen hon mae cyfansymiau pleidleisio ar gyfer Refferendwm yr UE.

Mae'r cyfanswm cenedlaethol isod.

Cliciwch ar ranbarth isod i weld y cyfanswm rhanbarthol ac i allu dewis ardal leol o fewn y rhanbarth hwnnw.

Lawrlwytho canlyniadau data Refferendwm yr UE yn llawn (CSV)

Etholiadau & refferenda