Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ar y dudalen hon, cewch ddolenni i wybodaeth am etholiadau blaenorol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, gan gynnwys canlyniadau, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd yr ydym wedi'u cynnal a'r canllawiau a gynhyrchom.

Ein hadroddiad ar etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 2016

Cynhaliwyd etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 2016 yn ddau, ac roedd pleidleiswyr yn hyderus yn y broses bleidleisio ac yn fodlon gyda'r broses o gofrestru i bleidleisio. Fodd bynnag, fel yn 2012, adroddodd pleidleiswyr ddiffyg ymwybyddiaeth ynghylch rôl y Comisiynwyr, beth oedd diben yr etholiadau a gweybodaeth ynghylch yr ymgeiswyr.

Yn ein hadroddiad, rydym, eto wedi argymell i Lywodraeth y DU i newid deddfwriaeth i ganiatau anfon llyfryn gwybodaeth ymgeiswyr i bob cartref yn yr ardal llu heddlu cyn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Fe wnaethom hefyd amlygu ein pryder o ran cyfuno gwahanol etholiadau, sydd i'w cynnal, ar hyn o bryd, ym mis Mai 2020.

Canlyniadau etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Casglwyd a chyhoeddwyd canlyniadau etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gan bob Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu. Mae'r canlyniadau ar gael ar wefan y Gymdeithas Llywodraeth Leol.

Adrodd ar etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ar ôl etholiadau rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar sut y cynhaliwyd yr etholiadau.

Gwariant ymgeiswyr yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Rydym hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am wariant ymgeiswyr yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu:

Etholiadau & refferenda