Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Awdurdod Llundain Fwyaf y gorffennol

Nid yw’r dudalen hon yn berthnasol i Gymru, ac felly nid yw ar gael yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Cynllun Iaith Gymraeg, cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg.


On this page, you will find:

  • links to detailed results of recent Greater London Authority elections
  • recent Greater London Authority election guidance for electoral administrators

Results of recent Greater London Authority elections

You can find detailed results of previous Greater London Authority elections on the London Elects website.

Find Greater London Authority election results at London Elects

Reporting on Greater London Authority elections

Following Greater London Authority elections we publish reports on how the elections were run.

Information for electoral administrators

Before Greater London Authority elections, we produce guidance for those running the elections. This guidance includes what to do before the poll, how to verify the count and what to do following the declaration of the result.

Find our most recent Greater London Authority guidance on our Greater London Authority election page

Etholiadau & refferenda