Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Refferenda'r gorffennol

Ar y dudalen hon, cewch hyd i ddolenni i ganlyniadau manwl refferenda.

Canlyniadau refferenda

Gweld y canlyniadau cenedlaethol a'r canlyniadau yn ôl ardal pleidleisio, yn ogystal â data ar faint yr etholaeth, y nifer a bleidleisiodd, a phleidleisiau wedi'u difetha:

Cost refferendwm 2011 ar system bleidleisio Senedd y DU

Yn 2012 fe gyhoeddom adroddiad ar gostau cynnal refferendwm 2011 ar system bleidleisio Senedd y DU. Dyma’r adroddiad cyntaf ar gostau cynnal pleidlais genedlaethol.

Asesu cwestiwn refferendwm

Mae gofyn i ni asesu cwestiynau arfaethedig ar gyfer refferenda'r DU i gyd, cenedlaethol a rhanbarthol. Rydym yn cynnal ymchwil i sicrhau fod pleidleiswyr yn deall y cwestiwn a sut i'w ateb.

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn refferenda cenedlaethol i annog pobl i gofrestru i bleidleisio ac i roi rhagor o wybodaeth ar bleidleisiau'r dyfodol.

Refferendwm y DU ar system bleidleisio Seneddol

Cyn refferendwm Mai 2011, anfonom oddeutu 27 miliwn o lyfrynnau gwybodaeth allan, un i bob cartref yn y DU ar y refferendwm a'r etholiadau oedd yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod. Cefnogwyd hyn hefyd gan ymgyrch hysbysebu ar y teledu, radio ac ar-lein.

Gweld fideo'r ymgyrch ar gyfer y pleidleisiau a gynhaliwyd ar 5 Mai 2011 ar Youtube.

Refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ein hamcan oedd sicrhau bod yr holl etholwyr cymwys yng Nghymru yn ymwybodol bod y refferendwm yn cael ei gynnal a'u bod yn deall sut y gallent gymryd rhan.

Gweld ein fideo ymgyrchu ar gyfer y refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Youtube

Etholiadau & refferenda