Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Refferenda'r gorffennol

Ar y dudalen hon, cewch hyd i ddolenni i ganlyniadau manwl refferenda.

Canlyniadau refferenda

Gweld y canlyniadau cenedlaethol a'r canlyniadau yn ôl ardal pleidleisio, yn ogystal â data ar faint yr etholaeth, y nifer a bleidleisiodd, a phleidleisiau wedi'u difetha:

Cost refferendwm 2011 ar system bleidleisio Senedd y DU

Yn 2012 fe gyhoeddom adroddiad ar gostau cynnal refferendwm 2011 ar system bleidleisio Senedd y DU. Dyma’r adroddiad cyntaf ar gostau cynnal pleidlais genedlaethol.

Asesu cwestiwn refferendwm

Mae gofyn i ni asesu cwestiynau arfaethedig ar gyfer refferenda'r DU i gyd, cenedlaethol a rhanbarthol. Rydym yn cynnal ymchwil i sicrhau fod pleidleiswyr yn deall y cwestiwn a sut i'w ateb.

Etholiadau & refferenda