Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau cyffredinol y DU y gorffennol

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

  • ddolenni i ganlyniadau manwl etholiadau cyffredinol y DU
  • gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd yr ydym wedi'i wneud cyn pleidleisiau
  • Canllawiau etholiadau cyffredinol y DU i weinyddwyr etholiadol

Adrodd ar etholiadau cyffredinol y DU

Ar ôl etholiadau rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar sut y cynhaliwyd yr etholiadau.

Rheoleiddio gwariant a rhoddion ymgyrch etholiadol

Ar ôl etholiad, rydym yn cyhoeddi data ac adroddiadau ynghylch gwariant a rhoddion a adroddwyd gan ymgyrchwyr

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Ar gyfer etholiad cyffredinol 2015, amcan ein hymgyrch oedd annog yr holl bobl oedd yn gymwys i gofrestru i bleidleisio mewn pryd ar gyfer yr etholiadau.

Prif thema'r ymgyrch oedd 'does neb yn hoffi clywed nad ydyn nhw'n cael gwneud rhywbeth. Mae'r un peth yn wir ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol. Os nad ydych chi wedi cofrestru, allwch chi ddim pleidleisio. Mae dy bleidlais di'n cyfri, gwna'n siŵr dy fod ti mewn.'

Gweld fideo'r ymgyrch ar gyfer etholiad cyffredinol 2015 ar Youtube.

Gwybodaeth i weinyddwyr etholiadol

Cyn etholiad cyffredinol y DU, rydym yn cynhyrchu canllawiau i'r rheiny sy'n rhedeg yr etholiad. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys beth i'w wneud cyn y bleidlais, sut i wirio'r cyfrif a beth i'w wneud wedi i'r canlyniad gael ei gyhoeddi.

Mae canllawiau diweddaraf etholiadau cyffredinol y DU i'w cael ar ein tudalen etholiadau Seneddol y DU.

Etholiadau & refferenda