Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau cyffredinol y DU y gorffennol

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

  • ddolenni i ganlyniadau manwl etholiadau cyffredinol y DU
  • gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd yr ydym wedi'i wneud cyn pleidleisiau
  • Canllawiau etholiadau cyffredinol y DU i weinyddwyr etholiadol

Adrodd ar etholiadau cyffredinol y DU

Ar ôl etholiadau rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar sut y cynhaliwyd yr etholiadau.

Rheoleiddio gwariant a rhoddion ymgyrch etholiadol

Ar ôl etholiad, rydym yn cyhoeddi data ac adroddiadau ynghylch gwariant a rhoddion a adroddwyd gan ymgyrchwyr

Gwybodaeth i weinyddwyr etholiadol

Cyn etholiad cyffredinol y DU, rydym yn cynhyrchu canllawiau i'r rheiny sy'n rhedeg yr etholiad. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys beth i'w wneud cyn y bleidlais, sut i wirio'r cyfrif a beth i'w wneud wedi i'r canlyniad gael ei gyhoeddi.

Mae canllawiau diweddaraf etholiadau cyffredinol y DU i'w cael ar ein tudalen etholiadau Seneddol y DU.

Etholiadau & refferenda