Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canlyniadau etholiad cyffredinol y DU 2015

Ar y dudalen hon mae canlyniadau etholiad cyffredinol Senedd y DU 2015. Gallwch weld y canlyniadau yn eu cyfanrwydd neu yn ôl etholaeth.

Mae data etholiadol manwl megis etholaethau, nifer a bleidleisiodd, papurau pleidleisio a wrthodwyd a ffigyrau pleidleisio post ar gael ar ein tudalen ymchwil data etholiadol.

Etholiadau & refferenda