Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canlyniadau etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Ar y dudalen hon mae canlyniadau etholiad cyffredinol Senedd y DU. Gallwch weld y canlyniadau cenedlaethol neu yn ôl etholaeth.

Mae’r canlyniadau ar y cyfan a data etholiadol mwy manwl ar gael ar ein tudalen ymchwil data etholiadol.

Gweld gwybodaeth canlyniadau cyffredinol

Gweld gwybodaeth canlyniadau yn ôl etholaeth

Etholiadau & refferenda