Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda'r dyfodol

Ar y dudalen hon cewch hyd i wybodaeth am etholiadau a refferenda'r dyfodol yn y DU.

Etholiadau yn 2018

Mae etholiadau llywodraeth leol yn cael eu cynnal ledled Lloegr ym Mai 2018.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r wybodaeth ar etholiadau Mai 2018 cyn bo hir.


Isetholiadau cyngor lleol

Gall isetholiadau lleol gael eu cynnal unrhyw adeg. Bydd eich cyngor lleol yn gwybod os oes unrhyw isetholiad yn mynd i gael eu cynnal yn eich ardal.

Etholiadau & refferenda