Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda'r dyfodol

Ar y dudalen hon cewch hyd i wybodaeth am etholiadau a refferenda'r dyfodol yn y DU.

Etholiad cyffredinol y DU - Dydd Iau 8 Mehefin

Pleidleiswyr yn byw yn y DU

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio oedd dydd Llun 22 Mai. Mae hi bellach yn rhy hwyr i gofrestru i bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin.

Os wnaethoch chi gofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau, bydd eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol yn cysylltu â chi pan fyddwch wedi cofrestru neu os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

Pleidleiswyr yn byw tramor

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio fel etholwr tramor ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin bellach wedi pasio. Os nad ydych wedi cofrestru ac nad oeddech eisoes wedi cofrestru, mae hi bellach yn rhy hwyr.

Os oeddech wedi cofrestru eisoes ac wedi cael cais i adnewyddu eich cofrestriad ac nad ydych wedi gwneud eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyn gynted â phosibl, neu efallai na fyddwch yn gallu pleidleisio.

Os ydych wedi cofrestru fel etholwr tramor ond nad ydych wedi gwneud cais am bleidlais ddirprwy (lle'r ydych yn enwebu rhywun yn y DU i bleidleisio ar eich rhan), dylech wneud nawr.

Darganfod mwy am bleidleisio drwy ddirprwy

Isetholiadau cyngor lleol

Gall isetholiadau lleol gael eu cynnal unrhyw adeg. Bydd eich cyngor lleol yn gwybod os oes unrhyw isetholiad yn mynd i gael eu cynnal yn eich ardal.

Etholiadau & refferenda