Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda'r dyfodol

Etholiadau Senedd Ewrop

Disgwylir i etholiadau Senedd Ewrop gael eu cynnal yn y DU ar 23 Mai ar hyn o bryd.

Etholiadau lleol ym mis Mai 2019

Ddydd Iau 2 Mai 2019 mae etholiadau llywodraeth leol yn cael eu cynnal mewn 261 o ardaloedd awdurdodau lleol yn Lloegr ac ym mhob un o’r cynghorau lleol yng Ngogledd Iwerddon.

Isetholiadau cyngor lleol

Gall isetholiadau lleol gael eu cynnal unrhyw adeg. Bydd eich cyngor lleol yn gwybod os oes unrhyw isetholiad yn mynd i gael eu cynnal yn eich ardal.

Etholiadau & refferenda