Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Twyll etholiadol

Yn yr ardal hon cewch wybodaeth am y canlynol:

  • sut i adrodd am bryderon am dwyll etholiadol
  • pwy sy'n gyfrifol am rwystro a chanfod twyll etholiadol
  • sut ydym yn adolygu twyll etholiadol ac yn edrych ar newidiadau posibl at etholiadau'r dyfodol

Mae twyll etholiadol yn fater difrifol a gall fod yn drosedd.

Os ydych yn poeni neu'n meddwl fod trosedd etholiadol wedi'i chyflawni, dylech godi'r mater yn gyntaf gyda'r Swyddog Cofrestru Etholiadol neu'r Swyddog Canlyniadau yn eich ardal chi.

Mae manylion cyswllt ar Dy bleidlais di

Os oes gennych unrhyw dystiolaeth bod trosedd etholiadol wedi'i chyflawni, rydym yn eich annog i fynd at yr heddlu'n syth.

Dylech gysylltu â'r heddlu drwy ffonio rhif nid mewn argyfwng yr heddlu - 101, heblaw eich bod wedi gweld trosedd yn digwydd, pan ddylech ffonio rhif mewn argyfwng 999.

Os nad ydych am roi datganiad i'r heddlu, gallwch adrodd am eich pryderon yn ddienw ar wefan Taclo'r Tacle neu drwy ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Darganfod mwy am adrodd am dwyll etholiadol >

Twyll etholiadol