Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Data a dadansoddiad twyll etholiadol

Ar y dudalen hon mae data hellu ar dwyll etholiadol a'n dadanosddiad o'r data.

Ry'n ni'n casglu, dadansoddi a chyhoeddi data gan luoedd yr heddlu ynghylch achosion o dwyll etholiadol honedig yn y DU bob blwyddyn.

Ein dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol yn 2016

Gallwch ddarllen ein dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol yn 2016 yma.

Gweld ein dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol yn 2016 (PDF)

Data'r heddlu ar dwyll etholiadol yn 2016

Isod mae'r data tu ôl i'n dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol yn 2016.

Gallwch ddefnyddio ein teclynnau rhyngweithiol i weld y data. Mae'r data amrwd hefyd ar gael yn y daenlen isod:

Gweld yr holl ddata twyll etholiadol gan heddluoedd o 2016 (XLS)

Ein dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol

Rydym yn dadansoddi honiadau o dwyll etholiadol bob blwyddyn.

Data'r heddlu ar dwyll etholiadol mewn blynyddoedd blaenorol

Ry'n ni bellach wedi cyhoeddi data hanesyddol o 2010 a 2011. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth hon wedi'i diweddaru ar y cyd â'r lluoedd heddlu perthnasol, nid oedd hyn wastad yn bosib o ganlyniad i faint o amser sydd wedi mynd heibio ers i'r achosion hyn gael eu cofnodi'n wreiddiol.

O ganlyniad, dylid ystyried bod achosion sy'n cael eu nodi fel eu bod yn cael eu hymchwilio fel nodyn i ddweud nad oedd hi'n bosib cael diweddariad o'r canlyniad.

Twyll etholiadol