Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr

Yn yr ardal yma gallwch ddod o hyd i'n gweithgareddau ymwybyddiaeth y cyhoedd cofrestru pleidleiswyr a sut i gymryd rhan.

Ein hamcan yw rhoi pleidleiswyr yn gyntaf bob tro.

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd i wneud yn siŵr bod pobl yn deall ei bod hi'n bwysig cofrestru i bleidleisio, ac yn gwybod sut i fwrw'u pleidlais yn hyderus mewn etholiadau a refferenda.

Dy'n ni ddim yn gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Ry'n ni'n cydweithio gydag awdurdodau lleol ledled y DU ac yn creu partneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cael y cyfle i godi eu llais.

Cymryd rhan

Mae'n hawdd cymryd rhan. Gallwn roi cefnogaeth a'r adnoddau sydd eu hangen ar eich sefydliad i godi ymwybyddiaeth ymysg eich rhwydweithiau ynghylch cofrestru i bleidleisio. Cliciwch y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth.

Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr, ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr.

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr