Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Partneriaid Lloegr

Yma mae'r sefydliadau sy'n helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru i bleidleisio.

Os hoffai eich sefydliad gymryd rhan, anfonwch e-bost am fyw o wybodaeth.

Association of Colleges logoBritish Youth Council logo Hindu Council UK logo 
Mencap logoNational Union of Students logoThe Orders of St John Care Trust logo
Zoroastrian Trust Funds of Europe logoCoalition of Latin Americans in the UK logo

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr