Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Partneriaid Gogledd Iwerddon

Yma mae'r sefydliadau sy'n helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru i bleidleisio.

Os hoffai eich sefydliad gymryd rhan, anfonwch e-bost am fyw o wybodaeth.

Housing Executive partner logo  Include Youth partner logo  MENCAP partner logo 
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities logo  NUS USI Northern Ireland logo  Power Northern Ireland partner logo 
Rainbow Project partner logo  NEET partner logo  Volunteer now logo 
  • Belfast MET
  • Disability Action
  • Public Achievement
  • The Indian Community Centre

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr