Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Partneriaid yr Alban

Yma mae'r sefydliadau sy'n helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru i bleidleisio.

Os hoffai eich sefydliad gymryd rhan, anfonwch e-bost am fyw o wybodaeth.

Scottish Parliament partner logo Colleges Scotland logo Inclusion Scotland partner logo
NUS Scotland partner logo Scottish Association of Landlords logo Shelter Scotland partner logo
Enable Scotland logo Outside the Box partner logo CELCIS logo
FCA Scotland partner logo 

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr