Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Archif Y Gofrestr

On this page you can find archived editions of our voter registration newsletter, Roll Call.

Be on our Roll Call!

Don’t miss all the latest information about promoting voter registration and voter information from the Electoral Commission.

Subscribe to Roll Call

Past editions of Roll Call

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr