Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Archif Y Gofrestr

Ar y dudalen hon mae rhifynnau archif o'n cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr, Y Gofrestr.

Byddwch ar Y Gofrestr!

Peidiwch â cholli'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr a gwybodaeth i bleidleiswyr gan y Comisiwn.

Tanysgrifiwch i'r Gofrestr

Rhifynnau blaenorol o'r Gofrestr

Cysylltu â ni

Dilynwch Dy Bleidlais Di ar gyfryngau cymdeithasol.

Ry'n ni ar Twitter Gymraeg a Saesneg ac ar Facebook.

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr