Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau cofrestru pleidleiswyr

Yn yr adran yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch cofrestru pleidleiswyr ac adnoddau hysbysebu i'w lawrlwytho.

Gellir defnyddio'r adnoddau yn yr adran hon yn eich gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd i annog cofrestru pleidleiswyr ymysg eich rhwydweithiau.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu adborth ynghylch ein hadnoddau, e-bostiwch ni.

Lawrlwythwch ein hadnoddau i'w rhannu i helpu lledaenu'r neges ynghylch cofrestru i bleidleisio cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017.

Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr, ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr.

Os oes diddordeb gyda chi yn ein Bwletin EA hefyd, sef Bwletin rheolaidd a anfonir at weinyddwyr etholiadol, gallwch danysgrifio yma.

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr