Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau hyrwyddo

Ar y dudalen hon gallwch lawrlwytho adnoddau cofrestru etholiadol i ddefnyddio yn eich gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Mae'r adnoddau canlynol ar gael i gefnogi'ch gweithgareddau ymwybyddiaeth y cyhoedd i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr - nid ydynt yn benodol ar gyfer amser arbennig.

Lawrlwythwch ein hadnoddau i'w rhannu i helpu lledaenu'r neges ynghylch cofrestru i bleidleisio cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017.

Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr, ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr.

Os oes diddordeb gyda chi yn ein Bwletin EA hefyd, sef Bwletin rheolaidd a anfonir at weinyddwyr etholiadol, gallwch danysgrifio yma.

Logos

Gallwch ddefnyddio'r ffeiliau logo ar-lein ac mewn gohebiaeth argraffedig i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr.

Mae pob ffeil ZIP yn cynnwys fersiynau lliw a du a gwyn o'r logo mewn gosodiad tirlun a phortread.

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr