Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymchwil ac adroddiadau

Ar y dudalen hon mae ein hymchwil a'n hadroddiadau diweddaraf ynghylch cofrestru etholiadol.

Gallwch ddefnyddio ein hadroddiadau gwerthuso ac ymchwil cofrestru etholiadol i hysbysu eich gweithgareddau ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr, Y Gofrestr, i gael y diweddaraf o ran ein hymchwil ac adroddiadau diweddaraf.

Adroddiadau gwerthuso ymwybyddiaeth y cyhoedd

Ers 2015 ry'n ni wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol i adolygu ein hymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr.

2017

Ry’n ni wedi cyhoeddi gwerthusiad o’n hymgyrch cyn etholiadau lleol Mai 2017 ym Mhrydain Fawr ac etholiad cyffredinol Senedd y DU.

Mae’r rhain yn grynodebau o weithgarwch gan y Comisiwn Etholiadol a sefydliadau eraill, ac yn dadansoddi’r canlyniadau.

Darllen ein gwerthusiad ymgyrch etholiadau lleol Mai 2017

Darllen ein gwerthusiad ymgyrch etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

2016

Mae ein hadroddiad gwerthuso 2016, gyhoeddwyd ar 13 Medi, yn adolygiad o'r gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd a gynhaliwyd gan y Comisiwn Etholiadol a sefydliadau eraill cyn etholiadau 5 Mai ledled y DU a Refferendwm yr UE.

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yma yn helpu rhannu a defnyddio gwersi a ddysgwyd mewn ymgyrchoedd y dyfodol sydd yn ceisio annog cyfranogiad mewn etholiadau a refferenda.

2015

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau etholiad a refferendwm yn yr adran ein cyhoeddiadau.

Adroddiadau ar y cofrestrau etholiadol

Mae'r adroddiadau hyn yn mesur ansawdd y cofrestrau etholiadol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Caiff ansawdd y cofrestrau etholiadol eu mesur gan ddau o feini prawf - cyfanrwydd a chywirdeb.

Mae gan Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon ddwy system gofrestru wahanol ac felly mae ein hymchwil wedi eu gwneud ar wahân.

Prydain Fawr

Cyhoeddwyd yr adroddiad yma ym mis Gorffennaf 2016 ac fe ddangosodd bod cywirdeb cofrestrau Prydain Fawr wedi cynyddu yn dilyn cwblhau'r pontio i Gofrestru Etholiadol Unigol (IER) ym mis Rhagfyr 2015.

Mae ein hymchwil yn adrodd bod cofrestrau llywodraeth leol ar 1 Rhagfyr 2015 yn 91% cywir a 84% cyflawn.

Darllenwch ein taflen ffeithiau ar gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015:

Hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr