Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Ar y dudalen hon cewch ein hasesiad blynyddol perfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol ym Mhrydain Fawr.

Mae ein hadroddiadau yn asesu pa mor effeithiol mae'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflawni eu dyletswydd o gynnal cofrestrau etholiadau cywir a chyflawn.

Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol
  • data cofrestru etholiadol

Y Diweddaraf

Adroddiadau a data

Isod cewch hyd i'n hadroddiadau blynyddol ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol. Gallwch hefyd weld yr holl wybodaeth gefnogol.

2013

2012

2011

Adroddiadau ar ba Swyddogion Cofrestru Etholiadol wnaeth methu â chyrraedd safon perfformiad yn 2010, 2008 a 2008

2010

2009

2008

2007

Safonau perfformiad