Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion

Canllawiau i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill

Rydym yn cynhyrchu canllawiau i’r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i’w cynorthwyo i gydymffurfio â’r rheolau ar gyllid a gwariant gwleidyddol. Os ydych chi’n ymgyrchwr gwleidyddol ewch i'n tudalennau canllawiau i gael rhagor o wybodaeth am y rheolau.

Canllawiau i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’r gwahanol reolau sy’n rheoli gweithgareddau ariannol pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac ymgyrchwyr eraill mewn etholiadau mawr, er mwyn:

  • Sicrhau bod incwm a gwariant ymgyrchwyr yn dryloyw
  • Rheoli ffynonellau cyllid gwleidyddol
  • Cyfyngu ar wariant ar ymgyrchu mewn etholiadau a refferenda

Ein rôl fel rheoleiddiwr

Fel rheoleiddiwr, rydym yn sicrhau y dilynir y rheolau hyn ac rydym yn gweithio gyda llywodraethau i sicrhau y gellir gweithio o fewn y rheolau.
Darganfod mwy am ein rôl fel rheoleiddiwr >

Data cyllidol yr ydym yn ei gyhoeddi

Rydym yn cyhoeddi manylion incwm a gwariant pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill ar ein cronfa ddata ar-lein, sy’n cynnwys:

  • Cyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol
  • Rhoddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill
  • Gwariant etholiadol gan bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill
  • Rhestr o bleidiau gwleidyddol cofrestredig ac ymgyrchwyr eraill

Chwilio ein cronfa ddata ar-lein o incwm a gwariant pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion