Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau i unigolion a sefyliadau eraill

Mae rheolau ynghylch pwy all wneud rhoddion a benthyciadau i rai pobl a sefydliadau sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol. Yr unigolion a’r grwpiau a reoleiddir gennym yw:

 • Deiliaid rhai swyddi a etholir:
  • Aelodau o Senedd y DU
  • Aelodau o Senedd Ewrop sy’n cynrychioli’r DU
  • Aelodau o Senedd yr Alban
  • Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Aelodau o Gynulliad Gogledd Iwerddon
  • Aelodau o unrhyw awdurdod lleol yn y DU (ac eithrio cynghorau plwyf neu gymuned) gan gynnwys Cynulliad Llundain
  • Maer Llundain ac unrhyw Faer etholedig arall
  • Aelodau pleidiau gwleidyddol
 • Grwpiau o aelodau plaid (a elwir hefyd yn gymdeithasau aelodau)

Mae’n rhaid i’r bobl a’r sefydliadau hyn adrodd am roddion a benthyciadau uwchben lefel arbennig i ni a byddwn ni’n cyhoeddi manylion yr adroddiadau hynny.

Does dim rhaid i aelodau Tŷ’r Cyffredin adrodd am roddion a benthyciadau i ni, ond mae’n rhaid iddyn eu hadrodd i’r Gofrestr o Fuddion Ariannol Aelodau.

Y Diweddaraf

 • Changes to the confidentiality rules on donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees from 1 July 2017

  23-11-2017

  The Transparency of Donations and Loans etc. (Northern Ireland Political Parties) Order 2018 (the Order) was laid before the UK Parliament on 23 November 2017.

  If it gets Parliamentary approval, it will change the rules on confidentiality of donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees (members of political parties, members associations, and holders of elective office such as MPs, MEPs, MLAs and councillors).

  To help you understand the changes to the rules, we have published a factsheet providing more information which you can find here.

  We will publish amended guidance once the law has changed. You should check our website regularly for further updates. In the meantime, if you have any queries, please contact us at pef@electoralcommission.org.uk.

 • Changes to the confidentiality rules on donations and loans to Northern Ireland regulated donees: regulated individuals (members of political parties and holders of elective office) and regulated organisations (members associations).

  03-07-2017

  The UK Government announced on 3 July that it will bring forward legislation to allow the Electoral Commission to publish details of some donations and loans made to Northern Ireland regulated donees . It is currently unlawful for the Electoral Commission to disclose any information reported to us about donations and loans made to Northern Ireland regulated donees, under the Political Parties Elections and Referendums Act 2000 (PPERA).

  Once this legislation is passed, details of donations received and loans entered into by regulated donees from 1 July 2017 and reported to the Electoral Commission will be published on our website. We expect the first publication of this information to be autumn 2017.

  We will publish a factsheet after the draft legislation is published and publish amended guidance once the law has changed.    You should check our website regularly to make sure you are aware of when the new rules come into force and for further updates.

  For further advice and information please contact us at pef@electoralcommission.org.uk.

Canllawiau i unigolion a sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio

Rydym yn darparu canllawiau i’r unigolion a’r sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio i’w helpu i gydymffurfio â’r rheolau. Ewch i’n tudalennau canllawiau i ddarganfod mwy am y rheolau penodol:

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion