Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestr o sefydliadau anghorfforedig

Bydd y dudalen hon ar gael yn Gymraeg cyn gynted â phosibl. Cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg os oes angen y dudalen hon arnoch yn Gymraeg ar frys.

Unincorporated Associations that donate more than £25,000 in a calendar year are required to register with us and report gifts in excess of £7,500.

Register of unincorporated associations making political contributions over £25,000

Below is our register of notifications from unincorporated associations making a political contribution that exceeds £25,000.

Register of gifts to unincorporated associations

Below is our register of recordable gifts to unincorporated associations which have made political contributions exceeding £25,000 in a calendar year.

Some unincorporated associations are also members associations and their donations and loans can be seen by searching our online database.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion