Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau i unigolion a reoleiddir

Ar y dudalen hon mae manylion rhoddion a benthyciadau a adroddwyd gan dderbynwyr a reoleiddir. Gellir chwilio'r cofrestrau llawn o roddion a benthyciadau i roddwyr a reoleiddir ar ein cronfa ddata cyllid pleidiau ac etholiadau, CPE Ar-lein.

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y rhoddion a'r benthyciadau y mae derbynwyr a reoleiddir wedi eu derbyn yn fisol yn y daenlen isod.

Rhoddion i unigolion a reoleiddir

Benthyciadau i unigolion a reoleiddir

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion