Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol

Mae rheolau ynghylch rheoli rhoddion a benthyciadau y mae pleidiau gwleidyddol yn eu derbyn. Mae’r dudalen hon yn cynnwys trosolwg o’r rheolau hynny.

Mae rheolau ar bwy all roi rhoddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill. Er enghraifft dim ond os yw unigolyn ar y gofrestr etholiadol y gall roi rhodd. Mae’n rhaid i bleidiau gofnodi’r rhoddion a’r benthyciadau y maent yn eu derbyn sicrhau eu bod o ffynhonnell dderbyniol, ac adrodd am roddion a benthyciadau mwy o faint i ni, ym Mhrydain Fawr rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau rhoddion a benthyciadau ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder cyllido pleidiau gwleidyddol.

Ar hyn o bryd, mae’r rheolau ar gyfer adrodd am roddion a benthyciadau i bleidiau ychydig yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n rhaid iddynt adrodd am roddion a benthyciadau i ni yn yr un modd ag ym Mhrydain Fawr. Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydym wedi’n gwahardd rhag cyhoeddi’r wybodaeth hon.

Canllawiau i bleidiau gwleidyddol

Os ydych yn blaid wleidyddol wedi’i chofrestru ym Mhrydain Fawr, darllenwch ein canllawiau ar roddion a benthyciadau i bleidiau ym Mhrydain Fawr.

Os ydych yn blaid wleidyddol wedi’i chofrestru yng Ngogledd Iwerddon, darllenwch  ein canllawiau ar roddion a benthyciadau i bleidiau yng Ngogledd Iwerddon.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion