Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Overview of donations and loans since 2001

Mae rheolau yn rheoli rhoddion a benthyciadau y mae pleidiau gwleidyddol yn eu derbyn ac mae'n rhaid iddyn nhw adrodd am roddion a benthyciadau mawr i ni. Ym Mhrydain Fawr, rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau rhoddion a benthyciadau hyn bob chwarter ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder cyllido pleidiau. Mae'r dudalen hon yn grynodeb o roddion a chronfeydd cyhoeddus ers 2001 (pan ddaeth y ddeddfwriaeth i rym).

Table 1: Donations and public funds trend from quarter 1 2001

Total amount of donations and public funds reported by registered political parties in Great Britain since quarter 1 2001. Figures are expressed in millions and subject to change if donations are reported late in future quarters.

Learn About Tableau

Chart 1: Donations trend to political parties since 2001

This chart shows the trend of all reportable donations received by political parties from 2001 to date. Public funds and donations from impermissible and unidentifiable donors are not included.

Please note that the thresholds for reporting donations changed in Quarter 1 2010.

Learn About Tableau

Chart 2: Donations received by year broken down by party

This chart shows the annual totals of donations reported since 2001, broken down by party.

Learn About Tableau

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion