Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau wythnosol i bleidiau gwleidyddol cyn etholiad cyffredinol y DU 2017

Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, mae'n rhaid i bencadlysoedd canolog pleidiau gwleidyddol cofrestredig gwblhau chwe adroddiad rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais yn dangos pa roddion a benthyciadau y maent wedi'u derbyn dros £7,500 rhwng 3 Mai ac 8 Mehefin.

Mae'r cyfnodau adrodd a'r dyddiadau cau cyflwyno fel a ganlyn:

Cyfnod adroddDyddiad olaf cyflwyno adroddiadDyddiad cyhoeddi rhoddion a benthyciadau
3 Mai i 9 Mai16 Mai 2017Dydd Iau 18 Mai
10 Mai i 16 Mai23 Mai 2017Dydd Iau 25 Mai
17 Mai i 23 Mai30 Mai 2017Ddydd Iau 1 Mehefin
24 Mai i 30 Mai6 Mehefin 2017Dydd Mercher 7 Mehefin
31 Mai i 6 Mehefin13 Mehefin 2017Ddydd Iau 15 Mehefin
7 Mehefin i 8 Mehefin15 Mehefin 2017Dydd Mawrth 20 Mehefin

Tabl 1: Rhoddion a benthyciadau wythnosol cyn y bleidlais

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion