Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Non-party campaign spending at previous elections

Mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cofrestredig adrodd manylion beth maent yn ei wario ar eu hymgyrchoedd ar ôl etholiadau mawr. Rydym yn cyhoeddi manylion y cofnodion gwariant ymgyrchu ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder o ran gwariant ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Mae'r dudalen hon yn rhoi dadansoddiad o'r data, gan gynnwys: 
  • gwariant yn ôl etholiad

Siart 1: Gwariant yn ôl ymgyrchydd nad yw'n blaid ac etholiad

Newidir ffigyrau os yw ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn cyflwyno cywiriad i’w cofnod gwariant.

Learn About Tableau

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion