Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Register of non-party campaigners

Unigolion neu sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr yw ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Gall ymgyrchydd nad yw'n blaid, er enghraifft, fod yn sefydliad ymgyrchu, elusen, grŵp ffydd, cwmni neu unigolyn.

Mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sy'n gwario, neu'n bwriadu gwario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogless Iwerddon neu mwy na £20,000 yn Lloegr, ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir, gofrestru gdya ni a dilyn y rheolau ar wariant, rhoddion ac adrodd ymgyrchu. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.

Gall ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru gyda ni unrhyw bryd cyn neu yn ystod cyfnod a reoleiddir.

Gallwch weld wy sydd wedi cofrestru gyda ni fel ymgyrchydd nad yw’n blaid drwy chwilio’r gofrestr yma.

Pe fath o sefydliadau all gofrestru fel ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau?

Yn unol â chyfraith etholiadol, dim ond rhai mathau o unigolion neu sefydliadau all gofrestru gyda ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid. Mae mwy o wybodaeth ynghylch y mathau o sefydliadau all gofrestu fel ymgyrchydd nad yw'n blaid i'w gael yn ein canllawiau Cofrestru gyda ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid.

Rydym yn cyhoeddi'r math o sefydliad ar y gofrestr. Os yw ymgyrchydd nad yw'n yn blaid yn fwy nag un math o sefydliad, yna byddant yn penderfynnu eu hunain fel pa fath o sefydliad i gofrestru gyda ni. Er enghraifft, os sefydlir elusen fel cwmni a'i fod yn cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol fel cwmni, bydd yn cael ei ddangos ar y gofrestru fel cwmni.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion