Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestrwch am y diweddariadau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Byddwn yn darparu canllawiau ar y newidiadau diweddar i'r rheolau ar ymgyrchu gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau fydd yn dod i rym ar 19 Medi 2014. Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau sy'n amlygu'r pwyntiau allweddol allai fod yn ddefnyddiol cyn i'r canllawiau terfynol gael eu cyhoeddi. Os hoffech dderbyn y diweddariadau hyn drwy e-bost, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen isod i gael eich ychwanegu at y rhestr bostio.
Gwadiad: Drwy gofrestru ar gyfer y diweddariadau hyn, rydych yn gwybod ac yn cytuno efallai y byddwn yn stori gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion anfon diweddariadau atoch ynghylch y newidiadau i reolau ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau yn unig. Ni fyddwn yn datgelu'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion