Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rhoddion a benthyciadau wythnosol i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cyn etholiad cyffredinol y DU 2015

Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, mae'n rhaid i bencadlysoedd canolog pleidiau gwleidyddol cofrestredig gwblhau chwe adroddiad rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais yn dangos pa roddion a benthyciadau y maent wedi'u derbyn dros £7,500 rhwng 30 Mawrth (cychwyn yr ymgyrch 'fer') a 7 Mai. 

Mae'r cyfnodau adrodd a'r dyddiadau cau cyflwyno fel a ganlyn: 

Cyfnod adroddDyddiad cau i bleidiau adrodd i niDyddiad cyhoeddi
30 Mawrth i 5 EbrillDydd Sul 12 EbrillDydd Iau 16 Ebrill
6 Ebrill i 12 EbrillDydd Sul 19 EbrillDydd Iau 23 Ebrill
13 Ebrill i 19 EbrillDydd Sul 16 EbrillDydd Iau 30 Ebrill
20 Ebrill i 26 EbrillDydd Sul 3 MaiDydd Mawrth 5 Mai
27 Ebrill i 3 MaiDydd Sul 10 MaiDydd Iau 14 Mai
4 Mai i 7 MaiDydd Iau 14 MaiDydd Mawrth 19 Mai
 

Tabl 1: Rhoddion a benthyciadau wythnosol cyn y bleidlais

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion