Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Details of party accounts since 2002

Bydd y dudalen hon ar gael yn Gymraeg cyn gynted â phosibl. Cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg os oes angen y dudalen hon arnoch yn Gymraeg ar frys.

All parties and some accounting units must submit annual statements of accounts to us. We publish parties' statements of accounts online to ensure there is transparency about their income and spending.

View headline information from accounts since 2002

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion