Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant pleidiau gwleidyddol mewn etholiadau

Mae rheolau ar gyfer gwariant gan bleidiau gwleidyddol mewn gwahanol fathau o etholiadau. Mae’r dudalen hon yn cynnwys trosolwg o’r rheolau mewn etholiadau cyffredinol i’r canlynol:

  • Senedd y DU
  • Senedd Ewrop
  • Senedd yr Alban
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Cynulliad Gogledd Iwerddon

Mae dau fath o wariant ar neu ar ran pleidiau mewn rhai etholiadau:

Mae gwariant ymgyrch plaid wedi’i awdurdodi gan blaid i hyrwyddo’r blaid a’i bolisïau yn gyffredinol. Er enghraifft, hysbysiadau papur newydd cenedlaethol ar gyfer y blaid, neu daflenni yn esbonio polisi’r blaid. Mae hefyd yn cynnwys gwariant ar hyrwyddo ymgeiswyr mewn etholiadau lle mae’r blaid yn enwebu rhestr o ymgeiswyr ar gyfer rhanbarth yn hytrach nag ymgeisywr unigol ar gyfer ardaloedd lleol .

Rheolau ar wariant

Mae terfynau ar faint gall blaid wario ar ymgyrchu mewn rhai etholiadau. Mae hyn yn amrywio yn dibynnu ar y math o etholiad, a cheir esboniadau yn ein canllawiau ar gyfer ymgyrchwyr ymhob etholiad.

Yn yr etholiadau hyn, mae’n rhaid i bleidiau gadw cofnod o’u holl wariant ymgyrchu. Mae’n rhaid iddynt anfon y wybodaeth hon atom ar ôl yr etholiad.Mae pleidiau sy’n gwario dros hyn a hyn yn gorfod cael y datganiad wedi’i archwilio’n annibynnol.

Rydym yn cyhoeddi datganiadau gwariant ar-lein i sicrhau bod tryloywder o ran gwariant mewn etholiadau.

Canllawiau ar wariant ymgyrch plaid

Os ydych yn swyddog ar gyfer plaid wleidyddol sydd ag ymgeiswyr yn sefyll mewn etholiad, darllenwch ein canllawiau ar wariant ymgyrchu ar gyfer swyddogion pleidiau.

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion