Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant parti gwleidyddol mewn etholiadau blaenorol

Mae'n rhaid i bleidiau adrodd manylion beth maent yn ei wario ar eu hymgyrchoedd ar ôl etholiadau mawr. Rydym yn cyhoeddi manylion y cofnodion gwariant ymgyrchu ar ein cronfa ddata ar-lein i sicrhau tryloywder o ran gwariant pleidiau. Mae'r dudalen hon yn rhoi dadansoddiad o'r data, gan gynnwys:

  • gwariant yn ôl categori ac etholiad
  • gwariant yn ôl plaid ac etholiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwariant yn hyrwyddo ymgyrchwyr ar restr plaid mewn etholiadau cyffredinol Senedd Ewrop, Senedd yr Alban a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Nid yw'r dudalen hon yn cynnwys manylion gwario gan ymgeiswyr unigol neu etholaeth mewn etholiadau. Mae'n rhaid i ymgeiswyr etholaeth adrodd gwariant ar eu hymgyrchoedd etholiadol ar wahân i swyddog yn eu hawdurdod lleol perthnasol (yn aml y "Swyddog Canlyniadau").

Rydym yn cyhoeddi prif ffigyrau ar wariant a rhoddion ymgeiswyr etholaeth ar ein gwefan.

Darganfod mwy am y rheolau ar wariant gan bleidiau gwleidyddol mewn etholiadau

Darganfod mwy am y rheolau ar wariant gan ymgeiswyr mewn etholiadau

Siart 1: Gwariant yn ôl categori ac etholiad

Newidir ffigyrau os yw pleidiau gwleidyddol yn cyflwyno cywiriad i'w cofnod gwariant.

Learn About Tableau

Siart 2: Gwariant yn ôl plaid ac etholiad

Learn About Tableau

Siart 3: Manylion gwariant

Pleidiau gwleidyddol, ymgyrchu a rhoddion