Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Yn yr ardal hon cewch wybodaeth ynghylch rhyddid gwybodaeth.

Gallwch weld ceisiadau rhyddid gwybodaeth sydd wedi’u hanfon atom a’n hymatebion i’r ceisiadau hyn gan ddefnyddio’r teclyn isod.

Os ydych yn chwilio am ymateb i gais rhyddid gwybodaeth a gyhoeddwyd cyn 2016, gellir gofyn amdanynt drwy gysylltu â:

Jo Crofton-Diggins
Y Comisiwn Etholiadol
3 Bunhill Row
Llundain EC1Y 8YZ
E-bost: foi@electoralcommission.org.uk

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth