Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Combined authority mayoral elections in England

This page contains all the guidance and resources that you need if you are a candidate or agent at a combined authority mayoral election in England.

An overview document gives instructions on how to use this guidance and who does what at these elections.


Disability expenses

Our spending guidance (Part 3) refers to changes to the law that we expected to happen before the regulated period began.

These changes came into force on 23 February 2019. Costs which are reasonably attributable to the candidate’s disability now do not count as candidate spending.


Y Diweddaraf

 • Canllawiau wedi’u diweddaru ar gael

  06-03-2019

  Llynedd, newidiodd y Llywodraeth y terfyn gwario i ymgeiswyr mewn etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr, daeth y newid i rym ar 4 Awst 2014. Soniwyd am y dyddiad hwn yn ein canllawiau. Gan fod y terfynau gwario bellach yn berthnasol, rydym wedi tynnu’r geiriad oedd yn cyfeirio at 4 Awst 2014.

  Y terfyn gwario yw £740 a 6c am bob etholwr.


Part 1

Can you stand for election?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Qualifications for standing for election
 • Disqualifications from standing for election

Part 1a: Can you stand for election? - (excluding Greater Manchester) (PDF)

Part 1b: Can you stand for election in Greater Manchester? (PDF)

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Part 2b

Standing as a party candidate

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • The mayoral address and deposit
 • What happens after the close of nominations
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies

Part 2b: Standing as a party candidate (PDF)

Part 3

Spending and donations

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • How much you can spend
 • The activities covered by the rules
 • Which donations you can accept
 • How to check donations you receive
 • What information needs to be recorded and reported

Part 3: Spending and donations (PDF)

Part 4

The campaign

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Campaigning dos and don'ts
 • Using the electoral register and absent voters' lists 
 • Using schools and rooms for public meetings 
 • Imprints on campaign publicity material 
 • The mayoral address 
 • Polling day dos and don'ts 
 • Reporting allegations of electoral malpractice

Part 4: The campaign (PDF)

Part 5

Your right to attend key electoral events

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Attending the opening of postal votes and what to expect
 • Attending polling stations and what to expect
 • Attending the count and what to expect

Part 5: Your right to attend key electoral events (PDF)

Part 6

After the declaration of results

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Making the declaration of acceptance of office
 • Access to election paperwork
 • Submitting your spending returns and declarations
 • Questioning the result through an election petition

Part 6: After the declaration of results (PDF)

Ymgeisydd neu asiant