Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Senedd Ewrop

Mae’r dudalen hon yn cynnwys eich canllawiau a’n hadnoddau ar gyfer ymgeiswyr, asiantiaid a phleidiau sy’n cyflwyno rhestrau o ymgeiswyr yn etholiad Senedd Ewrop ar 22 Mai 2014 ym Mhrydain.

Os ydych yn ymgeisydd neu'n asiant yng Ngogledd Iwerddon, gweler ein canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid mewn etholiadau Senedd Ewrop yng Ngogledd Iwerddon.

Mae’r ddogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r canllawiau hyn a pwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg (PDF)

Mae ein cyflwyniad i fod yn ymgeisydd yn gyflwyniad cyffredinol i fod yn ymgeisydd, a ble i fynd i gael mwy o wybodaeth. 

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno papurau enwebu
 • Talu’r ernes
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i’r enwebiadau gau?
 • Penodi asiant etholiadol ac asiantiaid eraill
 • Beth sy’n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno papurau enwebu
 • Talu’r ernes
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i’r enwebiadau gau?
 • Penodi asiant etholiadol ac asiantiaid eraill
 • Beth sy’n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd plaid (PDF)

Rhan 3

Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr ac asiantau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint allwch chi wario
 • Y gweithgareddau sy’n gynwysedig yn y rheolau
 • Pa roddion allwch chi eu derbyn
 • Sut i wirio’r rhoddion sy’n cael eu rhoi i chi
 • Pa wybodaeth sydd angen ei chofnodi a’i hadrodd

Rhan 3 - Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr ac asiantau (PDF)

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Rhadbost ar un ohebiaeth etholiadol
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch
 • Gair i gall ar ddiwrnod y bleidlais
 • Adrodd honiadau o gamweddau etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i’r sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r gorsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r cyfrif a choladu cyfansymiau lleol a beth i’w ddisgwyl yn y digwyddiadau hyn

Rhan 5: Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud datganiad derbyn swydd
 • Mynediad i waith papur etholiadol
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol

Rhan 6: Ar ôl datgan y canlyniad (PDF)

Ymgeisydd neu asiant