Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Senedd Ewrop

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop y disgwylir iddynt gael eu cynnal ar 23 Mai 2019.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg (PDF)

Rydym wedi cynhyrchu amserlen gyda'r holl derfynau amser perthnaso. Amserlen ar gyfer (DOC)

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno papurau enwebu
 • Talu’r ernes
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i’r enwebiadau gau?
 • Penodi asiant etholiadol ac asiantiaid eraill
 • Beth sy’n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno papurau enwebu
 • Talu’r ernes
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i’r enwebiadau gau?
 • Penodi asiant etholiadol ac asiantiaid eraill
 • Beth sy’n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd plaid (PDF)

Rhan 3

Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr ac asiantau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint allwch chi wario
 • Y gweithgareddau sy’n gynwysedig yn y rheolau
 • Pa roddion allwch chi eu derbyn
 • Sut i wirio’r rhoddion sy’n cael eu rhoi i chi
 • Pa wybodaeth sydd angen ei chofnodi a’i hadrodd

Rhan 3 - Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr ac asiantau (2019) (PDF)

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Rhadbost ar un ohebiaeth etholiadol
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch
 • Gair i gall ar ddiwrnod y bleidlais
 • Adrodd honiadau o gamweddau etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i’r sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r gorsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r cyfrif a choladu cyfansymiau lleol a beth i’w ddisgwyl yn y digwyddiadau hyn

Rhan 5: Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud datganiad derbyn swydd
 • Mynediad i waith papur etholiadol
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol

Rhan 6: Ar ôl datgan y canlyniad (PDF)

Ymgeisydd neu asiant