Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

European Parliamentary elections (Northern Ireland)

This page contains our guidance and resources on how to comply with the rules on spending for candidates and agents at the European Parliamentary election on 22 May 2014 in Northern Ireland.

If you are looking for guidance on standing for election in Northern Ireland please visit EONI's website.

If you are a candidate or agent in Great Britain please see our guidance for candidates and agents at European Parliamentary elections in Great Britain.

Rhan 3

Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr ac asiantau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Faint allwch chi wario
  • Y gweithgareddau sy’n gynwysedig yn y rheolau
  • Pa roddion allwch chi eu derbyn
  • Sut i wirio’r rhoddion sy’n cael eu rhoi i chi
  • Pa wybodaeth sydd angen ei chofnodi a’i hadrodd

Rhan 3 - Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr ac asiantau (PDF)

Ymgeisydd neu asiant