Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau cynghorau plwyf a chymuned yng Lloegr

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr holl ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru a Lloegr.

Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer sefyll mewn etholiadau eraill

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio’r canllawiau hyn a phwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y trosolwg i ymgeiswyr (PDF)>

Cliciwch yma ar gyfer amserlen 2019 ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr

Cliciwch yma ar gyfer amserlen generig ar gyfer isetholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr

Y Diweddaraf

 • Update to nomination packs and guidance

  16-01-2019

  The Local Elections (Parishes and Communities) (England and Wales) (Amendment) (England) Rules 2018, which removes the requirement for candidates to have their home address published on the ballot paper and statement of persons nominated at principal area elections has now been made and will apply for all principal area elections held in England on or after 2 May 2019.

  We have updated the nomination packs and parts 2a and 2b of our guidance for candidates and agents to reflect the amendment regulations named above, so if you had already downloaded a copy of the nomination packs, or parts 2a or 2b, please make sure you download our updated versions.

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Part 2a: Standing as an independent candidate - England (PDF)

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol - Cymru (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Part 2b: Standing as a party candidate - England (PDF)

Rhan 2b:Sefyll fel ymgeisydd plaid - Cymru (PDF)

Rhan 4

Yr Ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ymgyrchu
 • Gair i gall ar ddiwrnod pleidleisio
 • Adrodd honiadau o gamymddygiad etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiynau agor pleidleisiau post a beth i'w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i'w ddisgwyl
 • Mynd i'r cyfrif a beth i'w ddisgwyl

Rhan 5: Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y datganiad o dderbyn swydd
 • Mynediad at waith papur etholiad
 • Cyflwyno eich cofnodion gwario a datganiadau
 • Cwestiynu'r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol

Rhan 6: ar ôl datgan y canlyniad (PDF)

Ymgeisydd neu asiant