Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau cynghorau plwyf a chymuned yng Nghymru

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr holl ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru.

Arolwg ymgeiswyr etholiadau lleol

Mae amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll i'w hethol mewn etholiadau lleol a'r rheiny sy'n cael eu hethol yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth, a dolen i’r holiadur, yn y llythyr gan y Gweinidog yn yr adran adnoddau o Rhannau 2a a 2b isod. Nodwch fod y llythyr hwn gan Lywodraeth Cymru ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol - Cymru (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?

Part 2b: Standing as a party candidate - England (PDF)

Rhan 2b:Sefyll fel ymgeisydd plaid - Cymru (PDF)

Rhan 4

Yr Ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ymgyrchu
 • Gair i gall ar ddiwrnod pleidleisio
 • Adrodd honiadau o gamymddygiad etholiadol

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiynau agor pleidleisiau post a beth i'w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i'w ddisgwyl
 • Mynd i'r cyfrif a beth i'w ddisgwyl

Rhan 5: Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol (PDF)

Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y datganiad o dderbyn swydd
 • Mynediad at waith papur etholiad
 • Cyflwyno eich cofnodion gwario a datganiadau
 • Cwestiynu'r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol

Rhan 6: ar ôl datgan y canlyniad (PDF)

Ymgeisydd neu asiant