Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar 5 Mai 2016.

Mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn cael eu diweddaru ar gyfer pleidleisiau ar 5 Mai 2016.  Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn.

Darllennwch y Trosolwg i ymgeiswyr ac asiantiaid (PDF)

Cliciwch yma ar gyfer amserlen etholiadau llywodraeth leol 2016 (DOC)

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Qualifications for standing for election
 • Disqualifications from standing for election

Rhan 1: Allwch chi sefyll mewn etholiad? (PDF)

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • Paying the deposit
 • What happens after the close of nominations?
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies?

Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • Paying the deposit
 • What happens after the close of nominations?
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies?

Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd dros blaid (PDF)

Rhan 3

Gwariant a rhoddion

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint y gallwch ei wario
 • Y gweithgareddau y mae'r rheolau'n ymwneud â nhw
 • Pa roddion y gallwch eu derbyn
 • Sut i wirio'r rhoddion a dderbyniwch
 • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a'i hadrodd

Rhan 3: Gwariant a rhoddion (PDF)

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Campaigning dos and don'ts
 • Using the electoral register and absent voters' lists
 • Using schools and rooms for public meetings
 • Imprints on campaign publicity material
 • Polling day dos and don'ts
 • Reporting allegations of electoral malpractice

Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Attending the opening of postal votes and what to expect
 • Attending polling stations and what to expect
 • Attending the count and the collation of local totals and what to expect at these proceedings

Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Making the declaration of acceptance of office
 • Access to election paperwork
 • Submitting your spending returns and declarations
 • Questioning the result through an election petition

Ymgeisydd neu asiant